You are currently viewing UNT 7/12: Dubbdäck dyrbar frihet

UNT 7/12: Dubbdäck dyrbar frihet

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Sedan några år råder dubbdäcksförbud på Kungsgatan i centrala Uppsala. Syftet som kommunens politiker har haft med detta är en bättre miljö. Att andra aspekter måsta vägas in har märkts tydligt denna november då vintern kom ovanligt tidigt och trafiken blivit lidande.

Dubbdäcksförbudet på Kungsgatan är en symbol över hur Uppsala kommun präglas av ett stadstänkande trots den enorma landsbygd som ingår i kommunen.

När den första halkan och första snön kommer varje år är det en omöjlighet att utanför innerstadens bekväma gångavstånd ta sig fram utan bil med dubbdäck. Att välja bort dubbdäcken är närmast en direkt trafikfara i större delen av kommunen.

Bilen däremot är en frihetssymbol. Att kunna röra sig som man vill är kanske den största friheten. Det är därför rättsstatens hårdaste straff i Sverige är att begränsa folks rörlighet genom att låsa in människor i fängelser. Det värsta straff man riskerar vid brottslighet är att få sin rörelsemöjlighet begränsad.

Att fritt använda ordentliga däck på sin bil för att trotsa väder och förflytta sig obehindrat är ett konkret exempel på vanligt folks frihet vilket borde vara det mest dyrbara vi kan försvara.

Därför är dubbdäcksförbudet också en symbol för klåfingriga politikers för starka makt. Låt i stället Kungsgatan bli Uppsalas sanna paradgata för frihet och släpp fram dubbdäcken. Låt de från landsbygden med enkelhet färdas på stadens gator och låt stadsborna med enkelhet lämna staden och med trygghet och säkerhet kunna färdas på de vägar politikerna aldrig prioriterar utanför staden genom att avskaffa detta förbud.

Sten Storgärds
viceordförande Fria Moderata Studentförbundet

Till UNT