Evelina Lorentzon ny redaktör för Svensk Linje

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Fria Moderata Studentförbundets (FMSF) presidium har utsett Evelina Lorentzon till ny redaktör för förbundets tidskrift Svensk Linje. Lorentzon övertar posten efter avgående redaktören Danjell Elgebrandt.

Evelina Lorentzon är 24 år gammal och kom

mer ursprungligen från Linköping. Hon är civilekonom från Handelshögskolan och har tidigare varit viceordförande för FMSF. Evelina Lorentzon arbetar idag som projektledare.

Svensk Linje har sedan 1942 varit ett fristående forum för borgerlig idédebatt. Bland dess tidigare redaktörer märks Mats Svegfors, Carl Bildt, Cecilia Stegö Chilò och Leif Lewin.