Fria Moderata Studentförbundet besökte Kurdistans president

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Den 6 januari besökte en delegation från Fria Moderata Studentförbundet, FMSF, presidenten för den självstyrande kurdiska regionen i norra Irak, Massoud Barzani.

– Vi förde diskussioner om den kurdiska regionens förhållande till centralregeringen i Bagdad, om regionens internationella relationer och om Sveriges roll. Särskilt glädjande är det att president Barzani underströk vikten av fortsatt goda relationer med EU och USA samt påtalade att utländska investeringar är viktiga för Kurdistans vidare uppbyggnad och fortsatta välstånd, säger Fria Moderata Studentförbundets ordförande Ulrik Franke.

Delegationen från FMSF besökte mellan den 4 och den 7 januari den självstyrande kurdiska regionen i norra Irak. Besöket skedde efter en inbjudan från den kurdiska studentorganisationen Kurdistan Student Union, som är en studentkår för studerande vid regionens universitet. Programmet omfattade utöver besöket hos president Barzani även samtal med bland andra utbildningsministern, idrotts- och ungdomsministern och inrikesministern. Vidare besöktes guvernörerna i orterna Erbil och Dahuk, samt Salahaddin-universitetet och Tekniska Institutet i Erbil.

– Det bestående intrycket av besöket är det framtidshopp som präglar regionen. Säkerhetsläget i den kurdiska delen av Irak är otroligt mycket bättre än i landet i övrigt, och det återspeglas inte minst när man samtalar med studenter och unga. Vi kan bara hoppas att utvecklingen i Kurdistan kan utgöra en inspirationskälla för resten av Irak. fortsätter Ulrik Franke.

På resan deltog utöver Ulrik Franke även viceordförande Evelina Lorentzon och viceordförande Petrus Boström, samt Marie-Therese Nilsson Vinnars. Folke Bernadotte-akademien finansierade delar av kostnaden för resan.