Sandvikentrio i ledningen för Sveriges största borgerliga studentförbund!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2005-05-17

Fria Moderata Studentförbundet avhöll i helgen, som förbundet gjort sedan 1942, valmöte på Gimo Herrgård några mil utanför Uppsala.

Jens Eriksson, 27-årig ekonomistuderande vid Uppsala universitet och filosofie magister i retorik, omvaldes som förbundsordförande.

Jens är uppvuxen i Sandviken där han gått på Murgårdsskolan och på Hammargymnasiet. Han var under sin uppväxt aktiv i MUF-Sandviken och MUF-Gävleborg samt spelade Rugby i Sandviken Rugby Club.

Under helgen valdes även fyra viceordföranden. En av dessa är Fredrik Saweståhl, 27 årig juridikstuderande vid Uppsala universitet. Fredrik är även han uppvuxen i Sandviken och där han bland annat studerade vid Bessemergymnasiet och aktiverade sig i MUF.

Sedan den första februari återfinns ytterligare en Sandvikare i FMSF:s högsta ledning; förbundssekreterare David Stenergard som ursprungligen är från Torsåker och som sedermera läste på Hammargymnasiet. David har en kandidatexamen i statistik från Uppsala universitet.

Övriga invalda i presidiet är Anna Hård af Segerstad, Västerås, (omval), Danjell Elgebrandt, Stockholm (omval), samt Ulrik Franke, Stockholm (nyval).

Under helgen diskuterades bland annat motioner om intellektuell äganderätt, det svenska FN-medlemskapet, PKU-registret och rätten att bära handeldvapen.

Representantskapet valde bland annat att uttala sig för att Sverige inte bör ratificera fördraget om upprättandet av en konstitution för Europa.