You are currently viewing Glädjande att f.d. förbundsordförande blir statssekreterare med ansvar för skattefrågor

Glädjande att f.d. förbundsordförande blir statssekreterare med ansvar för skattefrågor

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2012-12-20

Fria Moderata Studentförbundet välkomnar att professor Michael Lundholm, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och tidigare förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet, efterträder Hans Lindberg som statssekreterare på Finansdepartementet

– Det är glädjande att professor Michael Lundholm rekryterats av Finansdepartementet och Anders Borg (f.d. vice ordförande FMSF). Han har en gedigen erfarenhet från både den akademiska världen och det privata näringslivet, och kommer med denna kompetens att bidra till en fortsatt ansvarsfull hantering av de offentliga finanserna.

Det säger Fria Moderata Studentförbundets ordförande Victora Nilsson med anledning av professor Lundholms rekrytering till Finansdepartementet.

– Fria Moderata Studentförbundet har sedan starten 1942 arbetat för en politik fri från krass populism och dagspolitisk hänsyn. Vi är övertygade om att professor Lundholm kommer att föra denna tradition vidare på Finansdepartementet, avslutar Nilsson.

– – –
För mer information – kontakta vice ordförande Alexandra Ivanov: telefon 0761–73 49 34, e-post: [email protected], eller förbundsordförande Victoria Nilsson: telefon 0761– 85 88 18, e-post: [email protected]