Låt marknaden värdera kärnkraften

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

– Det är glädjande att Alliansen tar avstånd från det onyanserade kärnkraftsmotstånd som alltför länge präglat svensk energipolitik. Tyvärr tar man inte samtidigt avstånd från idén om att politiker ska centralplanera Sveriges energiförsörjning. Ett löfte om att inte avveckla kärnkraften är bättre än den nuvarande regeringens nedstängningspolitik, men riktigt bra blir det först när politikerna drar sig tillbaka och låter marknaden bestämma.

Det säger Fria Moderata Studentförbundets ordförande Ulrik Franke om den överenskommelse som Allians för Sverige idag presenterar om energipolitiken.

– Teknikoptimismen är en viktig del av en frihetlig energipolitik. Det är utmärkt att Alliansen tar tydligt avstånd från de domedagsprofeter som ser det som en politisk uppgift att avveckla kärnkraften. Men att via politiska beslut låsa sig vid kärnkraften hindrar framväxten av ny och ännu bättre teknik. Marknadsekonomin är den nödvändiga grunden för innovationer som förbättrar vår levnadsstandard. Då finns ingen plats för politiker som bestämmer hur många reaktorer vi ska ha, avslutar Franke.