Hela världen borde fira idag! Long live the revolution!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Pressmeddelande
Stockholm, forth of july

– Idag firar USA minnet av att den i Philadelphia församlade Kontinentala kongressen 1776 godkände den amerikanska självständighetsförklaring. Detta dokument bröt inte bara de tretton koloniernas band med moderlandet, det lade även en filosofisk grund för den nya nationen som fortfarande idag, mer än två hundra år senare, är i högsta grad levande. Hela världen borde fira!

Det säger Fria Moderata Studentförbundets ordförande Jens Eriksson med anledning av att USA idag firar sin nationaldag.

– Den amerikanska självständighetsförklaringen slår fast att varje människa har en okränkbar rätt till liv, frihet och strävandet efter lycka. Den bär på ett löfte till mänskligheten, och idealen från den fjärde juli 1776 lever fortfarande. President George W. Bush har sagt att ”the ideals of July fourth 1776 still speaks to all humanity, and the revolution declared that day goes on, and we will allways belive that freedom is a hope and the future of every land.” Att denna tanke lever och löpande omsätts i praktisk politik av den handlingskraftige Bush är väl värt att fira.

– USA:s själ står inte att finna i MTV, Hollywood, McDonald’s eller andra saker många ofta slentrianmässigt förknippar landet med. Det är inte på grund av företeelser som dessa den fjärde juli bör firas även utanför USA:s gränser. USA:s själ står att finna i just det som president Bush så elokvent deklarerat; i tron att varje människa har en okränkbar rätt till frihet, i tron på de ideal som lades fram 1776. Dessa ideal är i högsta grad en levande del av den amerikanska nationen och en viktig anledning till att världen är så pass fri som den trots allt är idag, avslutar Eriksson som senare ikväll avser tända grillen, hissa sin amerikanska flagga och spela en del rekorderlig countrymusik.