Likud besökte Fria Moderata Studentförbundets årsstämma

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Eskilstuna, 2010-06-15

Fria Moderata Studentförbundet höll årsstämma i Eskilstuna i helgen. Där valdes en ny ordförande och ett nytt presidium. Stämman fick också besök av Davidi Hermelin, ordförande för Likuds ungdoms- och studentorganisation Young Likud Congress.

Den senaste tiden har de svenska partierna gemensamt tagit ställning för Ship to Gaza och fördömt Israels handlingar. Fria Moderata Studentförbundet gläds därför särskilt åt att i dessa tider kunna stärka banden till systerorganisationen Young Likud Congress.

Gustaf Dymov, som bedriver ekonomistudier vid Handelshögskolan i Stockholm och filosofistudier vid Stockholms universitet, valdes till ny förbundsordförande.

– FN gjorde 22 fördömanden mot Israel när folkmordet i Darfur var inne i sitt värsta skede, men inte ett enda mot Sudan. Om omvärlden hela tiden ensidigt fördömer Israel kommer landet till slut att strunta i kritik och goda råd. Det gynnar inte fredsprocessen, säger den nyvalde förbundsordföranden Gustaf Dymov.

– Staten Israel är inte bara Mellanösterns enda demokrati. Det är även en stat under ständigt hot om utplåning från sina grannländer. För svenskar, som levt i fred i över 200 år kan det vara svårt att leva sig in i israelernas vardag. Men hur skulle du må om grannarna vill döda dig och du blir fördömd av omvärlden när du försöker skydda din familj? avslutar Dymov.

Övriga som valdes in i presidiet är Carl Wilhelmsson (omval), Mikael Lindholm (omval), Daniel Skavén (nyval) samt Michael Ericsson (nyval). Mikael Lindholm utsågs omedelbart efter stämman till förbundssekreterare.

Under helgen diskuterades bland annat ordensväsendet, valutautgivning och principerna för brottsbekämpning. Stämman uttalade sig bland annat för att människor bör ha rätten att överskrida sina biologiska begränsningar och för att folkomröstningar bör vara bindande.

I spåren av finanskrisen fördes en större diskussion om bankväsendet och fördelningen av ansvar mellan offentliga och privata aktörer.

– Det är en viktig liberal grundprincip att den som utför en handling också görs ansvarig för dess konsekvenser. Därför borde det vara självklart att banker själva tar hand om sina förluster, säger Gustaf Dymov.

Bilder från tillställningen kan fås på begäran.