S&M – i Nuders och Reinfeldts smak?

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Pressmeddelande
2007-03-16

– Sedan den borgerliga regeringen tillträdde har den, med moderaterna i spetsen, backat inom en rad klassiska högerfrågor: arbetsrätten skall behållas oförändrad, jämställdhetsfrågan prioriteras och att spionera på medborgarna tycks inte längre vara ett integritetsproblem. Moderaterna har helt enkelt köpt många av de klassiska s-frågorna.

– Nu köper (s) den nya regeringens förändringar. Pär Nuder berömmer de områden där den nya regeringen faktiskt har genomfört förändringar: ändringarna i a-kassan och jobbavdragen skulle behållas av en s-regering och han erkänner at (s) skolpolitik har varit misslyckad.

– Jag frågar mig helt enkelt vad (s) och (m) har för existensberättigande var för sig. Det kanske vore lika bra med S&M, säger Maria Malmer Stenergard, viceordförande i Fria Moderata Studentförbundet.

– Sverige går alltmer mot ett likriktat politiskt klimat. Det kanske mest symptomatiska är att den som är liberal av den egna så kallade högerregeringen klassas som alltför radikal.

– Det behövs en politisk opposition, både till S&M, avslutar Malmer Stenergard.