Våga ta i arbetsrätten, (m)!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2007-04-27

FMSF: Våga ta i arbetsrätten, (m)!

Moderaterna kommer vid höstens partistämma att anta ett nytt handlingsprogram. Fria Moderata Studentförbundet är inte en del av moderaterna och har därför inte ombetts yttra sig. Men vi vill se ett vasst och ideologiskt moderat parti och har därför skrivit ett remissyttrande. FMSF riktar både ris och ros till det moderata programmet ”Vår tids arbetarparti”.

– Moderaternas utmaning ligger i att förbli ett brett, framtidsinriktat och allmänliberalt parti som lockar väljare med en sammanhängande ideologiskt förankrad och väl fungerande politik för jobb, valfrihet och individuella rättigheter, utan att halka in i ett beteende där väljargrupper ska mutas på andras bekostnad, säger Ulrik Franke, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet

– Att moderaterna vågar slå fast målet att få ner det svenska skattetrycket till samma nivå som jämförbara länder i EU är bra. Här har moderaterna tidigare duckat och varit fega. Ska skatterna faktiskt kunna sänkas och det hela bli mer än bara en flirt med de moderata kärntrupperna måste retoriken vässas och tonläget höjas markant, fortsätter Ulrik Franke.

– Moderaternas nya syn på arbetsmarknadspolitiken är en blandning av goda idéer och total kapitulation för folket i LO-borgen. Moderaterna borde tala klarspråk och ta konflikten med LO om arbetsrätten. Det behöver genomföras ändringar i till exempel LAS och det missbrukade maffiasystemet med blockader och sympatiåtgärder som på sikt hotar det svenska näringslivet, avslutar Ulrik Franke.