You are currently viewing Martin Bergman ny Förbundssekreterare

Martin Bergman ny Förbundssekreterare

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Pressmeddelande
Stockholm 2022-06-13

Fria Moderata Studentförbundets presidium har i samråd med ordföranderådet beslutat att anställa Martin Bergman som förbundssekreterare.

Martin har en lång bakgrund i FMSF som viceordförande 2020–2022 och internationell sekreterare. Martin kommer från Falun och har en ekonomie kandidatexamen från Handelshögskolan i Göteborg. Han har en bakgrund som elitidrottare i alpin skidåkning och gillar att på fritiden spendera mycket tid i fjällen.

Martin kommer att vara en del av förbundsledningen och ha ett stort ansvar för organisatoriska delar av förbundets verksamhet, i synnerhet ekonomi och administration. Martin kommer att finnas tillgänglig för både förbundets och föreningarnas verksamhet.

Han kan kontaktas via [email protected] eller 070 – 379 17 29