Satir är en viktig del av det politiska samtalet!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2006-03-02

På förekommen anledning vill Fria Moderata Studentförbundet, utgivare av Svensk Linje, göra följande uttalande:

Svensk Linjes redaktion är väl medveten om att de skämt som publiceras under rubriken Bomber inte alltid förstås av de medborgare som inte följer den politiska debatten, alternativt saknar humor.

För de som inte förstår humor så vill vi gärna upplysa att den omtalade bomben driver med feministerna i F! (som strax innan den aktuella bomben publicerades sagt att alla män är potentiella våldtäktsmän). För att på ett närmast övertydligt sätt falsifiera denna tes gjorde vi formuleringen som en bildtext. Och satte Nuders nuna över.

Vi kan bara beklaga att såväl grundläggande orientering inom Karl Poppers vetenskapsteori, samt humor, saknas på många övriga redaktioner i Sverige.

Jens Eriksson – Ansvarig utgivare Svensk Linje