Viceordförande generalsekreterare för nordisk samarbetsorganisation

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Under helgen har Nordens Konservativa Studentunion (NKSU) haft årsmöte i Sokka i Estland. På årsmötet valdes Evelina Lorentzon, viceordförande för Fria Moderata Studentförbundet till generalsekreterare.

– Sverige kan lära sig mycket av våra grannländer när det gäller utbildningspolitik. Till exempel överträffar det finska systemet med banklån vida den svenska CSN-byråkratin, säger Evelina Lorentzon.

Evelina Lorentzon studerar för närvarande vid Handelshögskolan i Stockholm. Sedan våren 2006 är hon viceordförande för Fria Moderata Studentförbundet.

NKSU är en samarbetsorganisation med syfte att samordna konservativa och liberala studenter i Norden och Baltikum. För närvarande har organisationen medlemmar från Danmark, Estland, Finland, Lettland Norge och Sverige. Nyvald ordförande för NKSU är Øystein Holm-Haagensen (Norge). Markus Söderlund (Finland) valdes till viceordförande.