You are currently viewing Replik i Svenska Dagbladet om organdonation

Replik i Svenska Dagbladet om organdonation

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter / Press

Följande artikel publicerades på svd.se/brannpunkt den 13e juli som en replik på Livet som gåvas debattartikel.

 

Ge donatorer betalt för organen

Företrädare för organisationen Livet som Gåva skrev på Brännpunkt 10/7 om vilka problem organdonationen i Sverige står inför. Bland annat efterlyses enklare och tydligare regler för hur ansvariga läkare får besluta om organdonation, samt en ökad opinionsbildning och upplysning om att man skall bära med sig donationskortet i plånboken och anmäla sig till registret. Opinionsbildningsarbetet verkar dock i huvudsak vara gjort, eftersom svenskarna är mest positiva till organdonation i hela Europa.

Att läkare skall ha klara och tydliga riktlinjer är självklart. Men läkare lever inte av riktlinjer allena. De utför ett ansvarsfullt och viktig arbete, och får betalt därefter. Det borde donatorerna också få.

Den 1 april år stod 775 personer i kö för att få ett eller flera organ. Vi vet att många av dem kommer att dö under sin väntetid och att de alla kräver kostsam vård dygnet om. Samtidigt vet vi att ungefär var femte svensk kan tänka sig att donera en njure mot en ersättning på 300 000 kronor, enligt en undersökning gjord av Sifo på uppdrag av Vetenskapsradion. Om sådana affärer tilläts så skulle de inte bara rädda många liv, utan också spara pengar åt landstingen. Olika former av ekonomisk kompensation för donerade organ diskuterades under 2011 utförligt i två doktorsavhandlingar i hälsoekonomi från Linköpings universitet.

Många högljudda debattörer tycker att blotta tanken på ekonomisk ersättning organ är förkastlig. Mera sällan hör man samma debattörer kräva att läkare, sjuksköterskor, apotekare och kuratorer ska arbeta gratis, men individen som tillhandahåller själva organet går lottlös.

Att tillåta människor att sälja sina njurar har ingenting med den kinesiska statens organstölder från dödsdömda att göra. I stället bör en ersättning utgå till den levande för organ som doneras efter dennes död. Dagens svenska förbud mot betalning gör däremot mer skada än nytta.

HENRIK HALL

vice ordförande, Fria Moderata Studentförbundet