You are currently viewing Ny redaktör för Svensk Linje

Ny redaktör för Svensk Linje

Stockholm 2023-08-08

Henrik Dalgard är ny redaktör för Svensk Linje

Fria Moderata Studentförbundets presidium har utsett Henrik Dalgard till ny redaktör för förbundets tidskrift Svensk Linje med start från och med nummer 3/2023. Henrik tar över posten efter avgående redaktör Gustaf Reinfeldt.

Henrik Dalgard är viceordförande emeritus för Fria Moderata Studentförbundet och hemmahörande i Geijerska studentföreningen. Han studerar idéhistoria vid Uppsala universitet, men har tidigare även ägnat sig åt studier i statsvetenskap, ekonomisk historia och litteraturvetenskap.

Henrik läser gärna McCloskey, Almqvist och Habermas för inspiration, och beskriver sig själv som det-går-an liberal.

Presidiet vill önska hela redaktionen ett varmt lycka till. Vi vill samtidigt passa på att tacka den avgående redaktören Gustaf Reinfeldt för ett gediget arbete de senaste två åren.

Svensk Linje har sedan 1942 varit ett fristående forum för borgerlig idédebatt. Bland dess tidigare redaktörer märks Carl Bildt, Mats Svegfors, Cecilia Stegö Chilò och Leif Lewin. För mer information, se svensklinje.se/om-svensk-linje/.

Är du intresserad av att skriva för Svensk Linje? Kontakta Henrik på [email protected].