You are currently viewing Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2006-05-15


Fria Moderata Studentförbundet avhöll i helgen, som förbundet gjort sedan 1942, valmöte på Gimo Herrgård några mil utanför Uppsala.

Ulrik Franke, civilingenjörsstuderande vid Kungl. Tekniska Högskolan och filosofistuderande vid Stockholms universitet, valdes till ny förbundsordförande efter Jens Eriksson.

Övriga invalda i presidiet är Fredrik Saweståhl, Stockholm (omval), Maria Malmer, Uppsala (nyval), Evelina Lorentzon, Stockholm (nyval) samt Adam Nelvin, Göteborg (nyval).

På valmötet diskuterades bland annat motioner om nämndemannaväsendet i svenska domstolar, guldmyntfot för valutor, fri testamentsrätt och möjligheten av att privatisera den svenska vargstammen.

Representantskapet valde bland annat att uttala sig för att Sverige bör sända trupp till Irak för att bistå i uppbyggandet av en fri och
demokratisk stat.