Socialdemokraterna sviker studenterna

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2006-08-18

– Göran Persson påstår att arbete åt alla är socialdemokraternas viktigaste mål. Tyvärr verkar bidrag till alla ligga närmare sanningen. Socialdemokraterna lovar å ena sidan höjningar av studiemedlen och å andra sidan att införa den beryktade lagstiftningen om rätt till heltid. I praktiken skulle detta innebära att Sveriges studenter får mindre möjligheter att försörja sig genom att arbeta vid sidan av studierna och i större utsträckning blir bidragsberoende.

Det säger Fria Moderata Studentförbundets ordförande Ulrik Franke med anledning av det valmanifest som socialdemokraterna idag lanserade.

– För att lägga sten på börda vill socialdemokraterna också behålla sitt mål om att hälften av varje årskull ska studera på högskolan. När sådana mål uttalas utan koppling till arbetsmarknadens behov leder det bara till ökad akademikerarbetslöshet. Svenska studenter är redan de mest skuldsatta i världen vid examen. Med höjda studiemedel, bibehållet femtioprocentsmål och minskade möjligheter till extrajobb kommer alltför många unga akademiker bara att mötas av arbetslöshet och skyhöga studieskulder när de lämnar högskolan, avslutar Franke.