Svensk liberalism har förlorat en av sina stora. En hövding har fallit.

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2005-02-15

– En av den svenska liberalismens främsta förgrundsgestalter och pionjärer, professor Sven Rydenfelt, har gått ur tiden. Hans insatser för frihetens idéer i vårt land är svåra att överskatta. I decennier bedrev han en aldrig sviktande kamp för marknadsekonomi och individuell frihet som inspirerat tusentals andra.

Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av att professor Sven Rydenfelt avlidit.

– I min generation är vi många som tog våra första stapplande ideologiska steg tillsammans med böcker som ”Bönder – Mat – Socialism” och ”Skola med sång och glädje”. Sven Rydenfelt kombinerade på ett skickligt sätt akademikerns trofasthet till fakta och vetenskap med ett brinnande patosfyllt engagemang för frihetens sak. Det är svårt att tänka sig en bättre läromästare och förebild.

– Trots att han länge motarbetades av såväl det politiska som det akademiska etablissemanget slocknade aldrig Sven Rydenfelts tro på det riktiga och rätta i de idéer han företrädde. Han bröt ny mark där socialismens snårskog växt sig tillsynes ogenomtränglig, i svensk debatt och på de svenska lärosätena. Vi är många som står i tacksamhetsskuld för det arbetet idag. Svensk liberalism har förlorat en av sina stora. En hövding har fallit.