“Vi vinner på att lyfta fram drogproblemen” GT 31/7-2013

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Anreas Fock (ordf.) och Daniel Svensson i FMS Göteborg skriver om droger i GT den 31/7-2013. Hör finner ni även en replik från Anti Avsan (M) och Johan Båth (Muf). Artikeln uppmärksammades även i ett inslag av TV4, där Andreas Fock intervjuas.

Vi vinner på att lyfta fram drogproblemen

I Sverige ökar användandet av droger medan polisen kämpar för att få kontroll över en dunkel narkotikahandel på en okänd gata nära dig. Samtidigt har restriktioner och kriminalisering hittills bidragit till att sopa utmaningar under mattan – metoder som missgynnar både drogberoende och samhället i stort.

Vi i Fria Moderata Studentföreningen vill lyfta fram det som många blundar för.

Därför är vi kritiska till att debatten kring en för hela samhället avgörande fråga tycks gå ut på att beskylla samhället för historiska misslyckanden.

Vi tror att ett samhälle med gott förtroende är en förutsättning för fungerande marknader. Samtidigt är samhället i behov av marknadstänkande för att utvecklas i takt med tiden.

Då blir vi väldigt bekymrade när riksdagsledamot Anti Avsan (M) samt vice ordförande i Moderata Ungdomsförbundet i Göteborg, Pontus Båth, i en debattartikel i GT 4/7 bemöter Centerpartiets Ungdomsförbunds frågor om resultatet av den förda politiken med att de är “naiva” och står för en “farlig mytbildning om att narkotikaanvändning skulle vara ofarlig”.

Vi undrar varför företrädare för en partipolitisk rörelse tar spjärn mot företrädare för ett annat parti utan att komma med argument för varför restriktivitet har fungerat eller lösningar för hur den kan förbättras.

Som företrädare för FMSG är vi för kontrollerad marknadsanpassning av “lättare” droger just för att försäljningsansvaret kan regleras, för att öppenhet stärker en god vård av synliga missbrukare, för att en bättre skattebas motiverar jakten på langarligor och för att den stärker samhällsinformation i ungas intresse. Med hopp om att ge varje medmänniska förutsättning att stå på egna ben vill vi göra allt för att mota organiserad brottslighet och dess grepp över drogberoende.

Därför ser vi vikten av samhällets ansvar att bryta kopplingen mellan “lättare” droger, som cannabis, och tyngre preparat. Det gäller att stoppa langningen av båda på en okontrollerbar svart marknad. I till exempel USA har jakten på preparat och beroende inte bidragit till att mota vålds- och brottsrelaterat missbruk.

Goda exempel från länder som Portugal, Nederländerna och Danmark visar att kriminalitet och samhällsmotstånd, som följer med droghandel, minskar med ett tydligare grepp om öppna kort från statens sida. Det skulle vara en långsiktig vinst för vårt land.

Mot detta står en undermåligt fungerande restriktivitet och en moraldebatt i avsaknad av utförliga praktiska förslag. På detta förlorar de som lider av droghandeln allra mest.

Andreas Fock

Ordförande Fria Moderata Studentföreningen i Göteborg (FMSG)

Daniel Svensson

FMSG