DN 20/9 ”Legalisering kan bromsa organiserad brottslighet”

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

Studentförbundets ordförande Hugo Selling och viceordförande Alexander Fritz Englund skriver på DN Debatt varför de moderata länsförbundsordförandena i Västra Götaland, Skåne och Stockholms stad och län Johnny Magnusson, Lars-Ingvar Ljungman, Kjell Jansson och Joakim Larsson har fel om narkotikalagstiftning.
Artikeln går att läsa här.


Moderaternas förbundsordförande från Stockholm, Västra Götaland och Skåne skriver att ”Narkotikan ligger bakom kriminalitet och terrorism”. Det har de rätt i. Men de missar att det är just kriminaliseringen av narkotika som finansierar dessa nätverk, skriver Hugo Selling och Alexander Fritz Englund, Fria Moderata Studentförbundet.

I kombination med ökade anslag till Polisen och strängare straff för vålds- och sexualbrott behövs en omprioritering från att bekämpa narkotikan till att bekämpa just kriminella. Kriminalpolitik bör ta sikte på orsakerna inte symptomen.

Sverige behöver fler poliser och strängare straff. Vi är inte bara ett glesbefolkat land utan enligt Eurostat har vi dessutom färre poliser per capita än andra EU-länder. Men den som tror att vi löser trygghetskriser genom att endast kasta in mer skattepengar tror fel. Nu behöver vi även prioritera om det polisiära arbetet från att bekämpa narkotika till att utreda vålds- och sexualbrott.

Människor i Sverige känner sig med rätta otrygga. Enligt BRÅ klaras mindre än 15 procent av misshandelsfallen upp och under förra veckan rapporterade SVT om hur polisen prioriterar bort sexuellt utnyttjande av tolvåriga barn. Vi ser även hur den organiserade brottsligheten breder ut sig i storstäderna i en utsträckning som varken polisen eller vårt samhälle tidigare stått inför.

Den rödgröna regeringen påstår sig nu ta sig an detta genom att enbart öka resurserna. Men det blir endast ett sätt att maskera dålig politik på. Det Sverige behöver är ett helhetsgrepp om vårt rättsväsende där vi naturligtvis skjuter till mer medel men även tittar på andra viktiga faktorer som organisation, och prioritering av resurser.

Sedan 1990-talet och framåt har polisinsatserna mot narkotika kraftigt ökat medan utfallet har varit det motsatta — fler brukare, fler döda missbrukare och färre poliser som arbetar med att klara upp misshandel och våldtäktsfall.

Polisens arbete mot narkotika slukar enorma resurser och är dessutom kontraproduktivt. Sverige har enligt Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk i dag näst högst narkotikarelaterad dödlighet i Europa. Undersökningar från Portugal och Nederländerna har visat att en mer restriktiv politik sällan får önskad effekt.

Det finns fler viktiga skäl varför vi måste tänka om här. Inte bara skulle det kunna rädda liv utan även frigöra resurser. Politik handlar om att prioritera och resurserna behövs just nu för att lösa våldsbrott och brott mot äganderätten som i dag oroar människor.

Det vore dessutom ett effektivt sätt att komma åt den organiserade brottsligheten och finansieringen av terrorism. Om droger, som marijuana, skulle legaliseras kommer den organiserade brottsligheten att förlora en väsentlig del av sin intäktskälla.

Varför är det så? Det som sker när ett preparat blir illegalt är att det enbart är de personer som är tillräckligt riskbenägna som kommer att tillhandahålla produkten. De är beredda att riskera fängelse samt liv och lem. Denna grupp människor tenderar att vara risktagande på flera områden inom brottslighet och mer våldsbenägna.

Vi får inte heller glömma att en produkt vars försäljning innebär risker ökar priset. Således ökar vinsterna för den person eller det gäng som kontroller en marknad och de vill därmed behålla den – till vilket pris som helst. Det våld vi i dag ser i förorterna är en konsekvens av just detta. Kriminella gäng slåss om att behålla de områden de tidigare sålt narkotika på och nya gäng slåss för att erövra dem. Detta bekräftas av exempelvis av Polisens rapport om organiserad brottslighet 2015.

Vidare berättar en rapport från Polismyndigheten och Tullverket (2016) att narkotika utgör en basinkomst för den organiserade brottsligheten. Intäkterna från försäljningen används till investeringar – inte bara i ny narkotika utan även inom andra områden som exempelvis vapen. Det preparat som de tjänar mest pengar på är det som på flera håll i världen just nu håller på att avkriminaliseras – cannabis.

Den svenska polisen står inför enorma utmaningar och det kommer att krävas tid och tuffa prioriteringar för att återfå kontroll. Herrarna Larsson, Jansson, Magnusson och Ljungman kommer med flera bra förslag i form av fler poliser och strängare straff, något som under inom Moderetarna inte varit särskilt prioriterat på senaste tid. Men det kommer också krävas prioriteringar kring vad vi faktiskt vill att polisen ska ägna sig åt.

Vill vi att polisen lägger resurser på ett arbete som inte tycks minska den narkotikarelaterade dödligheten och som dessutom berikar samma kriminella nätverk polisen försöker bekämpa? Kanske ser vi hellre att polisen fokuserar på det människor i dag fruktar: grova vålds- och sexualbrott, som i dag inte klaras upp och ibland inte ens utreds.

Hugo Selling
Ordförande Fria Moderata Studentförbundet

Alexander Fritz Englund
Viceorförande Fria Moderata Studentförbundet