Catarina Kärkkäinen i SvD: ”Förmyndarmentalitet att förbjuda rökning ute”

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

Sverige är redan ett av Europas minst fria länder att äta, röka och dricka i. snart blir det också förbjudet att röka på uteserveringar, eftersom SD, S och V väntas rösta för detta nu på onsdag, skriver Catarina Kärkkäinen, ordförande Fria Moderata Studentförbundet.

Nästa sommar förbjuds rökning på uteserveringar – om Sverigedemokraterna får bestämma. På onsdag röstar riksdagen om tobakspropositionen, och utifrån resultatet i socialutskottet väntas Sverigedemokraterna rösta igenom förbudet tillsammans med regeringen och Vänsterpartiet.

Det handlar inte om hälsa. Rökförbudet föreslås omfatta även helt ofarliga produkter som elektroniska cigaretter, örtprodukter och “njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak”. Dessutom finns det inte en enda vetenskaplig studie som kan fastställa nämnvärda negativa hälsorisker med passiv rökning i utomhusmiljö.

Motivet för förbudet är inte hälsa, utan socialdemokratins icke sinande vilja att lägga livet till rätta för personer som partiet tycker inte förstår sitt eget bästa. Redan i början av mandatperioden uttalade regeringen genom dåvarande folkhälsominister Gabriel Wikström sin tanke med den kommande tobakspolitiken: Vissa beteenden är inte önskvärda och ska därför “avnormaliseras”. Det är ett socialt ingenjörskap och en förmyndarmentalitet som borde få alla som har den minsta tro på frihet under ansvar att rygga tillbaka.

Redan i dag finns det i nästan alla större svenska städer uteserveringar som är helt eller delvis rökfria på kunders och krögares egna initiativ. De blir fler i takt med att efterfrågan hos bar- och restaurangbesökare ökar. Men det duger naturligtvis inte för den politiker som kräver total kontroll. Då är det faktum att det finns olika alternativ ett problem i sig.

Regeringens utredare åberopar en enkätundersökning som Folkhälsomyndigheten låtit genomföra. I den svarade sex av tio att de ansåg att uteserveringar borde vara rökfria. Det är ett klassiskt fall av att vinkla en fråga och tolka dess svar till sin egen fördel. “Tycker du att det bör vara upp till staten eller krögarna att bestämma huruvida rökning bör vara förbjudet på privata etablissemang?”, hade antagligen givit ett annat utfall.

Utifrån undersökningens resultat skulle man lika väl kunna dra slutsatsen att sex av tio bör söka sig till rökfria uteserveringar och delar av uteserveringar – medan fyra av tio uteserveringar eller delar av uteserveringar bör lämnas öppna åt personer som vill konsumera tobak – naturligtvis i kombination med vanligt hänsynstagande och hyfs. I stället ska man totalförbjuda rökning på uteserveringar, och dessutom hålla krögarna ansvariga för att förbudet efterlevs.

Det finns en rad praktiska problem med förslaget. Vad händer till exempel i mindre städer som Visby – som under vissa sommarveckor har hundratusentals besökare? De rökare som i dag finns utspridda på etablissemangen kommer i stället att tvingas samman på smala gator och gränder och vid krogarnas entréer. Effekterna av detta har inte utretts.

Tobakspropositionen öppnar för att restauranger och serveringsställen kan få tillåta rökning i separata rum dit ingen dryck får tas med. Det innebär att krögare från och med onsdag skulle ha drygt sex månader på sig (till dess att förbudet träder i kraft den 1 juli 2019) att bygga om eller bygga ut sina lokaler för detta. Det skulle innebära stora kostnader för landets redan hårt åtsatta bar- och restaurangägare.

Sverige är redan ett av Europas minst fria länder att äta, röka och dricka i. Vi har bland de högsta skatterna och de mest omfattande förbuden på vardags- och nöjesliv. Och problemen fullkomligt haglar kring den förmenta lösningen på det folkhälsoproblem som utgörs av att vuxna människor unnar sig en cigarett när de avnjuter en öl eller ett glas vin på en uteservering en av Sveriges få sommardagar.

Sverigedemokraternas ungdomsförbund drev under valrörelsen en kampanj om att “stoppa sosseriet”, och Sverigedemokraterna gör inte sällan anspråk på att vara ett borgerligt parti. Men den som tillsammans med Socialdemokraterna driver igenom förbud och förmyndarpolitik har ingenting i borgerligheten att göra.

Catarina Kärkkäinen
ordförande Fria Moderata Studentförbundet