You are currently viewing En ny generation: Idéer i arv från Mats Johansson

En ny generation: Idéer i arv från Mats Johansson

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

I juni 2017 gick Mats Johansson, Frivärlds grundare och en vän av Studentförbundet, oväntat bort. I samband med en minnesstund i Stockholm släppte Frivärld en minnesskrift som redigerades av förbundsordförande emerita Alexandra Ivanov. I den skriver flera av Utrikesakademins alumner om vad Mats Johansson betytt för svensk politik. Här publicerar vi förbundsordförande Hugo Sellings bidrag till minnesskriften Frihetens förutsättningar.

Mats Johansson var en varm vän till Studentförbundet och hjälpte till med råd och vägledning, inte minst genom utrikesakademin och genom att publicera texter från FMSF:s företrädare i Svenska Dagbladets säkerhetsrådet.

Boken går att köpa här.
Överskottet går oavkortat till Reportrar utan gränser.

Frihetens förutsättningar

Av: Hugo Selling

Frihet är drivkraften för en stor del av den unga borgerlighetens politiska engagemang. Tillsammans med respekt för rättssäkerhet, demokrati och öppenhet utgör friheten fundamentet för den liberala rättsordning som har byggt våra framgångsrika västerländska samhällen.

I sitt sommartal i Sveriges Radios P1 från 1997 inleder Mats Johansson med att tala om just frihet. Detta begrepp var knappast främmande för Mats. Under hela sitt liv kämpade han för frihet och befrielse – efter att ha inlett sitt politiska engagemang med kampen för befrielsen av Östeuropa genom västvärldens seger i kalla kriget, av Sverige genom medlemskap i EEC (sedermera EU) och av etern genom avreglering av radio- och TV-monopolet. På samtliga tre områden vann Mats linje, men hans kamp slutade inte när de ursprungliga målen hade uppnåtts. Mats ideologiska kompass fortsatte alltid att peka ut riktningen framåt.

I samma sommartal beskriver Mats även den ytterkantsvänster som väsnades på de svenska universiteten under hans tid i studentvärlden – parallellerna till dagens nyttiga idioter i den svenska fredsrörelsen är slående: ”I dag har hoten och tyrannerna andra namn, men neutralisterna, medlöparna, nej-sägarna, opportunisterna, svamlarna, hycklarna och hycklarna, hymlarna och hycklarna, dom finns kvar.” Till skillnad från tyvärr alldeles för många levde Mats efter devisen att man är tvungen att ta ställning även i svåra strider, och han var inte rädd för att göra det. Vi ska i dag vara tacksamma över att det har funnits män och kvinnor som haft insikt och mod nog för att stå upp för det som var, är och förblir rätt och riktigt. 

Varje måndag klockan 12 från mars 1990 till september 1991 arrangerade Måndagsrörelsen möten för Baltikums frihet på Norrmalmstorg i Stockholm. Samtidigt med de sista dödsryckningarna för det som Ronald Reagan beskrev som ondskans imperium ägnade en handfull svenskar sig åt att kämpa för de baltiska folkens frigörelse från Sovjetunionen. 

Balternas frigörelse har inneburit en frihets- och välståndsutveckling som saknar motstycke. Länderna har moderniserats genom hårt arbete, och deras medborgare har i dag oändligt fler möjligheter än under det sovjetiska förtrycket. Även om det är svårt att föreställa sig en verklighet där Östersjön inte hade befriats är det på intet sätt en självklarhet att så skedde. Åter hotas i dag förutsättningarna för fred och frihet i vår del av världen. Två decennier efter det att Måndagsrörelsen inte längre behövdes stod Mats åter på Norrmalmstorg den 16 juni 2014 för att manifestera mot Rysslands annektering av Krim och Putins krig i Europa: 

”Att tystna inför maktspråket från Kreml vore att svika de fallna hjältarna från Baltikums frihetskamp, de som befriade sina länder från den tidens ryska förtryck. För 20 år sedan slutade historien lyckligt. Låt oss gemensamt göra vad vi kan för att så ska ske även denna gång. Låt oss visa att Europa har lärt läxan från 1938; angreppskrig får aldrig löna sig.”

Margaret Thatcher beskrev den konservativa politiska gärningen som att plantera träd; den som inte planterar träd för framtidens barn och barnbarn har inget i politiken att göra. Själv är jag mycket tacksam för den enorma kunskap om säkerhetsfrågor som Mats Johansson har traderat till mig och många med mig. Detsamma gäller budskapet om att hålla fast vid sina principer även i motgång och vikten av att alltid tänka på dem som ska komma efter en själv. Men om jag måste välja en sak att minnas och föra vidare är det Mats budskap om att vårt svenska öppna samhälle inte kan överleva i ett vakuum. En förutsättning för denna överlevnad är att tillräckligt många andra får åtnjuta motsvarande öppenhet. Således är kampen för mänskliga rättigheter, ekonomisk frihet och demokrati en kamp för allas vår civilisation.

mats minnesbok omslag FINAL