UNT 23/1: Förslaget om nytt ­vapendirektiv slår fel

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter / Press

Redan i dag är det antagligen bland svenska jägare och vapenägare som EU är allra minst populärt.

Nu är både jägare och sportskyttar offren när EU ska snabbehandla ett nytt vapendirektiv. Trots faktumet att antalet legala vapen per person i ett land inte avgör mängden väpnade brott per person i ett land. Trots att legala vapen aldrig används i den kriminalitet EU vill komma åt föreslås nu förbud mot halvautomatiska gevär och enorma inskränkningar på den redan hårda svenska vapenlagstiftningen.

Detta panikartade hafsverk till förslag kommer aldrig att straffa terrorister som har som mål att störta svenska myndigheter och aldrig kommer att gå till samma myndighet för att söka vapenlicens. I stället straffas exempelvis de som valt att engagera sig i en frivillig försvarsorganisation för att ytterst kunna försvara rättsstatens myndigheter med sina framövade färdigheter i skytte.

Förslaget slår totalt fel och är bara symbolpolitik för politiker som inte vågat ta beslut som på riktigt kan stoppa terrorismen. En stärkt poliskår, ett stärkt försvar och ett militärt deltagande i den insats mot IS som Frankrike bett oss om är vad som kan stoppa terrorismen på riktigt.

 

Sten Storgärds

Ordförande FMS Uppsala

Till UNT