Fria Moderata Studentförbundet har funnits sedan år 1942 och är ett förbund av liberala och konservativa studentföreningar vid landets universitet och högskolor. Vi är ett brett, allmänborgerligt studentförbund och undviker att ta ställning för något särskilt parti. Vi ställer inte heller upp i val. En del av våra medlemmar är aktiva i de borgerliga ungdomsförbunden. Andra medlemmar är å andra sidan inte alls intresserade av partipolitik.

Vad är det som gör FMSF unikt? Vi kombinerar det akademiskt studentikosa med en öppen politiskfilosofisk diskussion bland politiskt intresserade. Hos FMSF finner du såväl fester med sång och traditioner som skarp idépolitisk debatt.

Många har beskrivit FMSF som en idépolitisk tankesmedja. Förbundet har under decennier utgjort en plantskola för ledande politiker, opinionsbildare och framstående personer, såsom tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt, tidigare finansminister Anders Borg, astronauten Christer Fuglesang, Sveriges Radios VD Mats Svegfors och redaktören PJ Anders Linder. Många av de politiska frågor som under åren debatterats inom – och drivits av – FMSF har sedermera också omsatts i verkliga politiska beslut.

Förbundets aktiviteter sker främst i våra medlemsföreningar, som löpande anordnar talarkvällar, pubkvällar och sittningar. Centralt arrangeras också förbundsseminarier, till vilka alla medlemmar är välkomna. Det finns också möjlighet att engagera sig i förbundets internationella verksamhet, som sker genom Nordens Konservativa Studentunion, European Democrat Students och International Young Democrat Union.

I Studentförbundet uppmuntrar vi filosofiska diskussioner. Här är argumenten är viktigare än åsikterna. I FMSF kan du träffa andra som både vill diskutera dagsaktuell politik och djupare filosofiska spörsmål. Hos oss är det naturligt att diskutera vad John Stuart Mill, Ayn Rand eller Friedrich von Hayek har skrivit. Om du vill lära dig mer om de begrepp som används inom FMSF, och de historiska personer vi inspirerats av, kan du läsa begreppshandboken och guruhandboken.

Genom förbundet kan man få möjlighet att möta framstående politiker, samhällsdebattörer och opinionsbildare. Vidare ges medlemmar möjlighet att öva sig i skriftlig och muntlig framställning, exempelvis genom att skriva i förbundets tidskrift Svensk Linje som minst fyra gånger per år skickas ut till nuvarande och tidigare medlemmar av FMSF men också till opinionsbildare, politiker och andra som intresserar sig för politisk debatt.

Representantskapet är Fria Moderata Studentförbundets högsta beslutande organ. Representantskapet samlas en gång varje år mellan 1 maj och 30 juni och består av 50 ombud från de föreningar som är anslutna till FMSF. På representantskapet behandlas presidiemotioner samt motioner från medlemmar och dessutom väljs nytt presidium. Traditionellt besöks representantskapet också av en eller flera talare. Vi firar naturligtvis också studentikost med sittningar på kvällarna. Utöver ombuden brukar gäster, som kan vara föreningsmedlemmar utan mandat, också delta.

Ordföranderådet, som utgörs av föreningarnas respektive ordförande, är formellt FMSF:s styrelse, medan presidiet, bestående av förbundsordföranden och fyra vice ordförande, utgör verkställande organ. Det ansvarar för förbundets centrala verksamhet, bland annat genom att arrangera flera seminarier varje år och genom att ta aktiv del i den allmänna debatten genom debattartiklar, insändare och rapporter.