You are currently viewing Gustaf Reinfeldt är ny redaktör för Svensk Linje

Gustaf Reinfeldt är ny redaktör för Svensk Linje

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Svensk Linje

Stockholm 2021-09-21

Gustaf Reinfeldt är ny redaktör för Svensk Linje

Fria Moderata Studentförbundets (FMSF) presidium har utsett Gustaf Reinfeldt till ny redaktör för förbundets tidskrift Svensk Linje. Reinfeldt övertar posten efter avgående redaktören Linnea Dubois.

Gustaf Reinfeldt har en lång bakgrund av redaktionellt arbete bland annat i redaktionen för Svensk Linje, som chefsredaktör för BullsEye magazine och ledarskribent hos Dagens Industri. Han var viceordförande för FMSF mellan 2018 och 2019.

Presidiet vill önska hela redaktionen ett varmt lycka till. Vi vill samtidigt passa på att tacka den avgående redaktören Linnea Dubois för ett gediget arbete.

Svensk Linje har sedan 1942 varit ett fristående forum för borgerlig idédebatt. Bland dess tidigare redaktörer märks Carl Bildt, Mats Svegfors, Cecilia Stegö Chilò och Leif Lewin. För mer information, se svensklinje.se/om-svensk-linje/.

Är du intresserad av att skriva för Svensk Linje? Kontakta Gustaf på [email protected]