Svensk Linje

Redaktör: Linnea Dubois Ansvarig utgivare: Förbundsordförande John Norell Redaktion Johanna Grönbäck Zebulon Carlander Margareta Barabash Henrik Dalgard Amanda Broberg Svensk Linje är Fria Moderata Studentförbundets tidskrift. Den ges ut 4 gånger per år och skickas utan kostnad till Studentförbundets medlemmar. Dessutom distribueras den till ledande opinionsbildare, politiker och näringslivsprofiler. Tidskriften är ett forum för borgerlig, frihetlig idédebatt, både för Studentförbundets medlemmar och andra samhällsintresserade personer. Artiklarna från varje nummer läggs även upp på Svensk Linjes hemsida. Följ gärna Svensk Linje på Facebook och på Twitter. Är du intresserad av att skriva till nästa nummer? Kontakta redaktör Linnea Dubois på linnea.dubois@fmsf.se. Tidigare…Läs mer