Svensk Linje

Redaktör: Markus Konow Redaktionssekreterare: Beatrice Backman Ansvarig utgivare: Förbundsordförande Catarina Kärkkäinen Redaktion Johanna Grönbäck Ludvig Svensson Adam Vallin Lucas Ljungberg Zebulon Carlander Svensk Linje är Fria Moderata Studentförbundets tidskrift. Den ges ut 4 gånger per år och skickas utan kostnad till studentförbundets medlemmar. Dessutom distribueras den bland annat till ledande opinionsbildare, politiker och näringslivsprofiler. Tidskriften är ett forum för borgerlig, frihetlig idédebatt, både för Studentförbundets medlemmar såväl som andra samhällsintresserade personer. Artiklarna från varje nummer läggs även upp på Svensk Linjes hemsida. Följ gärna Svensk Linje på Facebook och på Twitter under @svensklinje Är du intresserad av att skriva…Läs mer