Svensk Linje

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Svensk Linje

Redaktör: Linnea Dubois
Ansvarig utgivare: Förbundsordförande John Norell

Redaktion
Johanna Grönbäck
Zebulon Carlander
Margareta Barabash
Henrik Dalgard
Amanda Broberg

Svensk Linje är Fria Moderata Studentförbundets tidskrift. Den ges ut 4 gånger per år och skickas utan kostnad till Studentförbundets medlemmar. Dessutom distribueras den till ledande opinionsbildare, politiker och näringslivsprofiler.

Tidskriften är ett forum för borgerlig, frihetlig idédebatt, både för Studentförbundets medlemmar och andra samhällsintresserade personer. Artiklarna från varje nummer läggs även upp på Svensk Linjes hemsida.

Följ gärna Svensk Linje på Facebook och på Twitter.

Är du intresserad av att skriva till nästa nummer? Kontakta redaktör Linnea Dubois på [email protected].

Tidigare redaktörer

 • 1942-1943 Nils Andrén
 • 1944 Olle Nyman
 • 1945 Lars Nyberg
 • 1946 Nils Rudolfsson
 • 1947 Bengt Hultin
 • 1948-1949 Sten-Hugo Hörberg
 • 1950 Lennart Lilja
 • 1951-1952 Stig O Blomberg
 • 1952-1953 Hans Almryd
 • 1954 Erik Häggström
 • 1954-1955 Göran D. Svensson
 • 1956-1957 Carl-Henrik Winqvist
 • 1957-1958 Birger Hagård
 • 1958-1963 Jan Gillberg
 • 1963-1965 Leif Lewin
 • 1965 K.J. Westman
 • 1965-1966 Matti Häggström
 • 1966-1967 Ulf Rytterborg
 • 1967-1969 Peje Emilsson
 • 1969-1973 Carl Bildt
 • 1973-1975 Johan Hjertqvist
 • 1975-1976 Mats Svegfors
 • 1977-1978 Olof Ehrenkrona
 • 1978-1979 Mats Gezelius
 • 1980-1981 Henrik Ekelund
 • 1980-1981 Folke Schött
 • 1982-1983 Per Dahl
 • 1985-1986 Emil Uddhammar
 • 1987 Cecilia Stegö Chilò
 • 1988-1989 Göran Thorstenson
 • 1989-1990 Lars Niklasson
 • 1990-1992 Magnus Nilsson
 • 1992-1993 Otto Giesenfeld
 • 1993 Per Ericson
 • 1994-1995 Markus Uvell
 • 1996-1997 Svend Dahl
 • 1997-1999 Nicholas Fawkner
 • 1999-2000 Jacob Rennerfelt
 • 2001-2003 Joakim Nilsson
 • 2003-2004 Mattias Svensson
 • 2004-2005 Kristian Karlsson
 • 2005 Klas Hjort (t.f red.)
 • 2006-2007 Peter O Sellgren
 • 2007-2008 Danjell Elgebrandt
 • 2008-2009 Evelina Lorentzon
 • 2009-2010 Benjamin Katzeff Silberstein
 • 2010-2012 Petrus Boström
 • 2012-2013 Gustaf Dymov
 • 2013-2015 Henrik Hall
 • 2015-2017 Johan Ridenfeldt
 • 2017-2019 Markus Konow
 • 2020- Linnea Dubois

 

ARKIV

Svensk Linje har i över 75 år haft en central del i den konservativa och liberala debatten och har benämnts som högerns ideologiska skrift.

Som organ för Fria Moderata Studentförbundet har Svensk Linje utgjort en plattform för medlemmar och andra där skribenten kan utveckla sina tanker och idéer. Många ideologiska strider som har avgörande för högern och svensk samhällsdebatt har avgjort på dessa sidor.

Under Svensk Linjes decennier har många namnkunniga debattörer haft möjlighet att skriva i tidskriften, och ännu fler unga borgerliga studenter har tagit del av skriftens innehåll. Vi är nu väldigt stolta över att kunna göra Svensk Linjes arkiv tillgängligt för en ännu större skara.

I samband med att Moderaterna sålda huset i Gamla Stan flyttade partiet och FMSF till nya lokaler på Blasieholmen. Studentförbundets arkiv lades hos Centrum för Näringslivshistoria. Under år 2017–2018 inledde Studentförbundets presidium arbetet med att digitalisera och göra arkivet mer tillgängligt för medlemmar, seniorer och andra intresserade. Steg ett har varit att digitalisera Svensk Linjes samlade arkiv. Vi länken nedan kan du söka fritt på namn, ord eller årtal för att hitta artiklar i Svensk Linje.

Svensk Linjes arkiv 

Presidiet vill rikta ett stort tack till Seniorskollegiet och i synnerhet Peje Emilsson, Dag Magnusson, Carl-Johan Kjellander och Ulrik Franke som genom goda råd och finansiering har gjort projektet möjligt. 

2

 

 Tidigare framsidor