You are currently viewing På plats i Almedalen

På plats i Almedalen

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

 

FMSF seglade 80 sjömil för att närvara under politikerveckan i Visby. Åter på fastlandet frågar vi oss vad Almedalen kan betyda, och inte betyda, för ett studentförbund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter en hård seglats i dimma och regn nådde FMSF-båten tryggt Visby Gästhamn. Ryktet som snabbt spreds, nämligen att det var vår båt som tvingats undsättas av Gotlandsfärjan, var alltså inte sant. Redan samma morgon var samtliga skeppare på benen, i full färd med att ta sig an sina första seminarier.

Kort sammanfattat; Gudrun Schyman regerar fortfarande enväldigt över Feministiskt Initiativ, och den socialdemokratiska partipiskan har inte slagit s-studenter och LO tillräckligt hårt på fingrarna för att hindra dem från att i princip förespråka planekonomi. Jimmie Åkesson vandrade ensam runt på gatorna med sina SÄPO-vakter om kvällarna, och Maud Olofsson höll Almedalens kanske bästa och känslosammaste tal.

Fredrik Reinfeldt gjorde många moderata ungdomar besvikna, då han trots en stark ideologiskt framtoning glömde att nämna en enda inrikespolitisk fråga. Anders Borg fick däremot borgeligheten på tå, och veckans snackis blev hans fina formulering om “betydande reformutrymme”. Slutligen, i ett virrvarr av seminarier av blandad kvalitet, höll Skattebetalarna och Ratio en särskilt hög nivå.

För FMSF låg vinsten med vår närvaro i alla de möten med politiker, företagare, tankesmedjor och ungdomar som vi fann i minglet. Med båten som bas är förhoppningen att vi gav ett alternativ till dem som gärna sätter sig ned och filosoferar om stort och smått i politiken, även om en dansant kväll på Burmeister inte ska underskattas. Vi hoppas att vi genom att premiera samtal och nya kontakter har fått en chans att visa vad vi står för och varför vi finns, snarare än att endast bli en i massan bland tält och flygblad på Visbys gator.

Almedalsveckan beskrivs ofta i ordalag av en ankdamm, ett rosémingel eller en företagsfest. Det är lätt att ifrågasätta den faktiska betydelsen av evenemanget, samt vilket avtryck, om ens något, de runt 2000 seminarierna gör i den Svenska debatten. Klart är i alla fall att Almedalsveckan kommer att bestå, och snarast växa sig större. För finns du inte i Almedalen, då finns du inte alls.