Nya välkomna tag i den akademiska debatten

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Två spännande debattartiklar idag på DN-debatt:

Den studiesociala kommitténs borgerliga ledamöter presenterar sina slutsatser. Den mest intressanta och uppseväckande tesen är att studielånen skall endast ges fyra år i taget, vill man har mera skall man minst ha presterat en kandidatexamen som normalt sett tar tre år att genomföra.  Ett alldeles utmärkt förslag, som tydligare kommer att visa att studielån är investeringslån, man investerar i humankapital för att kunna garantera en högre lön eller trevligare arbetsuppgifter senare i livet. Men säg den bank som inte vill ha koll på att den som tagit lånen använder sina pengar förnuftigt?

Att fribeloppet inte helt tas bort och att CSN inte avskaffas till förmån för att låta privata banker sköta utlåningen är väl något man får acceptera i denna tid då borgerligheten inte klarar av att stå för några som helst borgerliga principer. Förhoppningsvis innebär dock höjningen av fribeloppet att väldigt få extraarbetande studenter drabbas av tokigheterna.

Den andra intressanta artikeln kommer från Centrum för rättvisa. Nu har domen fallit och SLU blir tvugna att sluta med sin systematiska diskriminering av kvinnor som vill plugga på utbildningar med många andra kvinnor. En

Diskriminerade av staten
Diskriminerade av staten

utmärkt utveckling, kompetens bör alltid vara den enda relevanta faktorn vid antagning.  Det är tur att organisationer som CfR finns, när man lever i ett samhälle präglat av  visionen om statistisk likformighet