You are currently viewing Att förvilla, förvränga och förstöra idédebatten

Att förvilla, förvränga och förstöra idédebatten

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

FMS Umeå återuppstartades under förra året. Efter att ha legat i träda under flera år ser vi i dag livskraftig och idérik verksamhet med aktiva och engagerade medlemmar. Under gårdagen (15/5) var det dags för föreningens andra årsmöte.

FMSUmeåUnder året har föreningen arrangerat flera lyckade seminarier om svensk vapenreglering. Det är en viktig fråga, både för medlemmarna och för Västerbotten generellt. För att fira det lyckade verksamhetsåret beslutade därför den avgående styrelsen att ordna en kickoff på en lokal skyttebana. Naturligtvis med myndiga individer, som under kontrollerade och säkra former sköt med gevär på måltavlor.

Efter aktiviteten var det dags för en bild på den nya styrelsen. Då skytte är en vedertagen sport – samt ett intresse som förenar medlemmarna! – togs bilden på skyttebanan. En medlem höll följaktligen i ett antikt vapen utan slutstycke (läs: obrukbart) och en annan medlem höll i ett vapen som användes vid prickskyttet. Icke-kontroversiellt då det är 1) vanligt 2) lagligt 3) roligt. Men inte för Alliansfritt Sverige – som älskar att hänga ut unga, engagerade studenter som råkar vara för fri invandring och marknadsekonomi. Det tyder även på en något inskränkt och okunnig uppfattning om man inte begriper att jakt och skytte är sådant vanligt folk håller på med i Sverige.

Det tråkiga rörande detta var att situationen, som alltför ofta tidigare, kulminerade i hot mot våra medlemmar. Vid ett tillfälle skrev bl.a. en individ “När infaller jaktsäsong på ungmoderater” medan en annan drog kopplingen mellan ett vapenintresse och nazism.

Vi är förvånade över att associationer till politiskt våld har gjorts. Vi finner det obehagligt och skrämmande: pennan är vårt svärd. Endast intellekt och argumentation hör hemma i debatten.

Fria Moderata Studentförbundet kommer att fortsätta att bilda opinion och engagera allt fler för fria individer i fria marknader. Studentförbundet vill även på ovanstående område främja en saklig debatt. Är dagens vapenlagar bra eller dåliga? Är de grundade i empiri och forskning eller godtyckligt tyckande?  Är det fel att befatta sig med vapen överhuvudtaget?

Fakta för Alliansfritt och diverse vänsteragitatörer: 

I Sverige finns det närmare 1,8 miljoner vapen registrerade för jakt- eller tävlingsändamål samt som samlarobjekt – ca 618 000 individer har vapenlicens. Flera utredningar har visat att nära på noll av dess används vid brott.

Alexandra Ivanov, Förbundsordförande Fria Moderata Studentförbundet
Emil Marklund, Ordförande FMS Umeå