SvD 19/9: Försvaret är inget särintresse, AKB!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra lanserade tidigare i år vad hon kallar En plan för Sverige. Det är ett dokument som samlar förslag om hur Moderaterna vill bygga ett starkare Sverige, men ett område saknas: försvarspolitiken. Försvaret, Moderaternas tidigare paradgren, har länge underfinansierats och nedprioriterats. En plan för ett starkare Sverige kräver också en plan för ett starkare försvar.

Det var rätt beslut av Moderaterna att delta i försvarsuppgörelsen förra året, men i det försvarsbeslut som det mynnade ut i fick Försvarsmakten inte de resurser som den behöver för att utföra sina uppgifter. Det finns materiella brister inom alla försvarsgrenar och det krävs satsningar för att attrahera och behålla kompetent personal. För att täppa till luckorna och för att nå upp till målen inom nuvarande insatsorganisation kommer det att krävas åtskilliga miljarder kronor.

Men den bistra sanningen är att det, givet det säkerhetspolitiska läget, inte kommer att vara tillräckligt. För att vi effektivt ska kunna hävda vår territoriella integritet och möta alla potentiella angrepp mot vår frihet och säkerhet måste Försvarsmakten även återta förmågor som man en gång förlorat.

Försvaret av medborgarna och deras frihet är statens mest fundamentala uppgift. Samtidigt som försvarsutgifterna som andel av BNP rör sig nedåt en procent tar staten in nära två tusen miljarder kronor som går till diverse utgiftsområden. Att återta försvarsförmåga och därigenom stärka vår säkerhet är absolut nödvändigt men kräver politiskt tuffa prioriteringar.

Moderaterna kommer i en eventuell regeringsställning vara tvungna att mer än fördubbla försvarsanslagen på mycket kort tid. Att investera mer i försvaret kräver att man vågar prioritera bort andra utgiftsområden, men i ett av världens högst beskattade länder finns det mycket att skära i.

Anna Kinberg Batra hur utmärkt sig som en partiledare som värdesätter säkerhetspolitiken och har varit tydlig i frågor som rör Nato och veteraner. Nuvarande regering väljer exempelvis höjda bidrag eller gratis inträde till statliga muséer före Sveriges försvar, Anna Kinberg Batra måste visa i såväl ord som handling att hon är bättre på att prioritera vårt försvar och att det inte längre är ett särintresse. Det går nämligen inte att ha ett starkare Sverige utan ett starkare försvar.

Hugo Selling

ordförande i Fria Moderata Studentförbundet.