Svenska kyrkans senaste bekymmer

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Det börjar närma sig kyrkoval, och tydligen har valkampanjerna inletts i valet, som mest är känt för att godta röster från folk som ännu inte får köpa folköl. Representanter för nomineringsgruppen Frimodig kyrka skriver i Svenska Dagbladet att kyrkan bryter mot sina internationella åtaganden genom att likställa välsignelseakter för homosexuella par med den traditionella vigseln. Kyrkomötet måste ta ställning i frågan förr eller senare, men det är synd att man måste forcera behandlingen på grund av att riksdagen har envisats med att behålla kopplingen mellan religiösa och kulturella ceremonier och juridiska procedurer.

Lysningen i kyrkan som förr alltid skedde före ett giftermål har i praktiken ersatts av en hindersprövning hos skatteverket, och folkbokföringen hanteras sedan 1991 av skattemyndigheten. Ett äktenskapsförord som reglerar makarnas ekonomiska förhållanden registreras hos tingsrätten, inte hos pastorsämbetet. Svenska kyrkan upphörde att vara en del av svenska staten vid utgången av år 1999. Den naturliga fortsättningen hade varit att helt ta ifrån alla religiösa samfund den sista resten av kyrkans myndighetsutövning.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=JQkActP-isE]Det är lätt att bli less på en klåfingrig stat.

Var och en som tycker att det civila samhället borde ges större utrymme på bekostnad av riksdagspolitikerna, oavsett om det beror på konservativa eller liberala bevekelsegrunder, borde ogilla att staten ställer krav på religiösa samfunds interna regler för att ges rätt till någonting som är nära kopplat till kyrkans lära. Trots att Alliansen inkluderar inte mindre än tre partier som utger sig för att vara mer eller mindre liberala är det det icke-liberala fjärde partiet, snusförbuds- och alkoholskattehöjarpartiet, som har lanserat den mest frihetliga lösningen hittills på frågan om äktenskapets framtida status. Eftersom hindersprövning ändå måste anmälas till skatteverket vore det en smal sak att kalla godkännandet av hindersprövningen och den civilrättsliga registreringen för giftermål och låta alla par och samfund tillsammans komma överens om eventuella ceremonier.

Beklagligt nog är det inte bara riksdagsmännen som har svårt att hålla tassarna borta från kyrkopolitiken. Märkligt nog finner man nomineringsgrupper till kyrkomötet inför 2009 års val som använder beteckningar såsom Arbetarepartiet – Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderata Samlingspartiet. Därutöver ställer inte mindre än fyra nomineringsgrupper med någon form av koppling till något riksdagsparti upp i kyrkovalet.

Man kan tycka vad man vill om Frimodig kyrka och dess bibelsyn, men undertecknad är av åsikten att det är bättre om kyrkomötets representanter väljs på andra grunder än åsikter om välfärdsstatens omfattning, eller för den delen andra frågor som kyrkomötet ändå inte kan eller bör kunna fatta några beslut om. Giv kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör.