“Tiotusentals lägenheter står tomma”

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Enligt en ny undersökning från Stockholms Handelskammare saknas det 85.000 lägenheter i Stockholm. Mer flexibla regler och skattebefrielse av andrahandsuthyrning kan dock skapa 43 000 bostadstillfällen i Stockholms län. Lyckligtvis säger bostadsminister Stefan Attefall att han “tror att vi måste gå åt det hållet.”

Enligt Handelskammarens undersökning tycker många att det både är krångligt och riskfyllt att hyra ut, och avstår därför.

Handelskammaren menar att hyresregleringen för andrahandsuthyrning måste avskaffas, att avtalsfrihet skall råda för privatpersoner att hyra ut hela sin bostad i andra hand i upp till ett år och upp till 50% av bostaden under obegränsad tid, och att uthyrningen skall vara skattefri.

Stellan Lundström, professor i bostadsekonomi vid KTH, skrev den 28/2 2011 i Dagens industri en debattartikel på liknande tema.

Flickr CC

Bland annat skrev han:

“Hyresnivåerna i innerstaden, i vissa lägen på halva marknadsnivån, bromsar
omsättning och utbud. […] Den rådande situationen är särskilt svår för ungdomar och generellt för de hushåll som ska in på Stockholms bostadsmarknad för första gången. […] En attraktiv innerstad förutsätter en mix av upplåtelseformer. För att uppnå detta krävs minskade incitament att omvandla hyresrätter till bostadsrätter. Medlet för detta är i första hand att marknadsprissätta hyresrätterna. Det skapar också en större rörlighet på bostadsmarknaden och minskar svarthandeln med hyreskontrakt. Det stora efterfrågeöverskottet i
Stockholmsregionen kan bara åtgärdasom beståndet av bostäder utnyttjas
bättre. Fri hyressättning vid uthyrning av bostadsrätter, ägarlägenheter och villafastigheter tillsammans med skattefrihet för uthyrningsinkomsterna skulle öka incitamenten att hyra ut. Bostadsrättsföreningens roll i att godkänna uthyrning av bostadsrättslägenheter bör också ses över.”

Dessa argument är i linje med de som medlemmar ur FMSF opinionsbildat för under en mängd år. Marknadshyror, lägre skatter och mindre regleringar kommer förbättra situationen på bostadsmarknaden.