Valberedningens förslag

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Valberedningen har beslutat att föreslå till representantskapet som äger rum den 17 maj 2013 att välja presidium för verksamhetsåret 2013/2014 enligt följande.

Förbundsordförande: Victoria Nilsson (omval)
Viceordförande:
Alexandra Ivanov (omval)
Johan Ridenfeldt (nyval)
Lucas Karlsson (nyval)
Alexander Ivarsson (nyval)

Nomineringar till övriga poster kommer vara ombuden tillhanda tillsammans med övriga handlingar inför representantskapet.