Hälften har gått ur sin studentkår

  • Post author:
  • Post category:Bloggen
Blekinge Tekniska Högskola. Här är 30% av studenterna med i kåren. Bildkälla: Flickr CC

Tidningen Studentliv (som ges ut av TCO) har undersökt anslutningsgraden bland 44 studentkårer, sedan kårobligatoriet avskaffades i mitten av 2010. Det visade sig att varannan student inte har gått med i kåren, i genomsnitt. Skillnaderna var dock stora mellan olika lärosäten och kårer. Veterinärmedicinska föreningen i Uppsala (550 studenter) och Lundaekonomerna hade både i princip 100% anslutningsgrad. Vid studentkårerna i Skövde och Örebro var knappt var 10:e student medlem av kåren.

Vid Stockholms universitets studentkår (SUS) har 60% valt att vara medlemmar. Tidigare, när det var obligatoriskt att vara medlem, kostade kårmedlemskapet i SUS hundratals kronor per termin. Nu har kåren lyckats sänka sin avgift med över 70% (troligtvis genom att effektivisera), ned mot 40-80 kronor per termin. Medlemskap är en förutsättning för att få rabatt hos SL (lokaltrafik); utan den rabatten kanske medlemskapet skulle vara ännu lägre.

FMSF drev under en mängd år opinion för avskaffa kårobligatoriet. Glädjande nog skedde alltså detta under 2010, och Sveriges studenter fick äntligen välja huruvida de ville vara med i kåren eller ej. En stor frihetsreform, och få vill nog tillbaka till den gamla tiden med tvångsanslutning till kåren.