You are currently viewing Ny redaktör för Svensk Linje!

Ny redaktör för Svensk Linje!

  • Post author:
  • Post category:Bloggen

Stockholm, 2015-10-16

FMSF: Johan Ridenfeldt ny redaktör för Svensk Linje

Fria Moderata Studentförbundets (FMSF) presidium och ordföranderåd har utsett Johan Ridenfeldt till ny redaktör för förbundets tidskrift Svensk Linje, med start från och med nummer 3/2015. Johan övertar posten efter avgående redaktören Henrik Hall.

Johan Ridenlfeldt är hemmahörande i Geijerska Studentföreningen och kommer senast från posten som viceordförande i FMSF. Under hans tid som viceordförande skrev Johan flera vassa artiklar, och redigerade hela tre förbundsrapporter: det är en vass penna och ett skarpt sinne som nu tar över ledningen för Svensk Linje.

Vi önskar hela den nya redaktionen ett varmt lycka till:

Redaktör: Johan Ridenfeldt

Redaktionssekreterare: Adam Vallin

Grafisk formgivning & layout: Markus Konow

Övrig redaktion:

Magnus Jernkrok
Philip Norrman
Catarina Kärkkäinen
Emma Söderberg Majanen
Anela Murguz
Daniel Svensson

Svensk Linje har sedan 1942 varit ett fristående forum för borgerlig idédebatt. Bland dess tidigare redaktörer märks Mats Svegfors, Carl Bildt, Cecilia Stegö Chilò och Leif Lewin. För mer information, se http://svensklinje.se/om-svensk-linje/.

Är du intresserad av att skriva för Svensk Linje? Kontakta Johan på [email protected].