You are currently viewing Nylansering: Guruhandboken!

Nylansering: Guruhandboken!

  • Post author:
  • Post category:Bloggen

Nylansering: The Guru's Manual and

Guruhandboken är ett projekt som påbörjades för många presidier sedan: Den har för avsikt att utgöra en samling korta biografier om de främsta frihetskämparna genom tiderna – de som på allra bästa sätt formulerat frihetens idéer och med störst framgång lyckats hålla kollektivismen stången. Med andra ord en guide till det studentförbundska idégodset.

Men denna intellektuella skatt är inte starkare än dess företrädare. Blir inte idéerna lästa och diskuterade dör de. Inte heller är vi starkare än den ideologiska grund vi står på – för att utgöra ett slagkraftigt alternativ mot socialismen och driva samhällsutvecklingen i rätt riktning behöver vi den.

Det är dags att beväpna oss på det vis liberaler i alla tider mobiliserat: genom att läsa, bilda oss och söka de goda samtalen. Vi ska inte sträva efter att skapa polemik genom att vantolka motståndarnas argument utan genom att ta den skarpaste samhällskritik och bemöta den.

Denna bok är författad av individer som är eller vid något tillfälle har varit medlem i Fria Moderata Studentförbundet. Vi har försökt hitta individer som tycker om och uppskattar berörd tänkare för att förmedla en positiv bild som uppmanar till att läsa vidare.

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till den ursprungliga guruhandbokens redaktör, Anna Hård af Segerstad, vars arbete ligger till grund för denna bok.

Förbundsledning 2014