Säkerhetspolitiskt seminarium

  • Post author:
  • Post category:Bloggen

Fria Moderata Studentförbundet arrangerar i helgen ett säkerhetspolitiskt seminarium i Stockholm, tillsammans med våra grannar i de baltiska och nordiska länderna. Alla, oavsett partitillhörighet (och avsaknad av sådan så klart) är varmt välkomna. Ett trevligt tillfälle att diskutera försvarspolitik, organiserad brottslighet och vilka rättighetsinskränkningar (om några) som kan motiveras med säkerhetspolitiska skäl. Programmet finner ni nedan.

Hör av er direkt till Petrus Boström på antingen [email protected] eller 0730 83 89 85 för anmälan eller frågor, i så fall gärna ASAP.

Programmet

Fredagen 16 juli
14.00-14.30 Kaffe och bullar
14.30-15.45 Petrus Boström, tidigare försvarssekreterare i Riga/Vilnius: Presentation av den säkerhetspolitiska rapporten
16.00-17.00 Före detta ÖB, general Bengt Gustafsson: Likheter och skillnader mellan Sovjets och Rysslands agerande i Östersjön
19.30-00.00 Sittning med god mat, dryck och gemytlig feststämning

Lördagen 17 juli
09.30-10.00 Morgonkaffe och uppsamling
10.00-11.00 Göran Pettersson, moderat riksdagsledamot och överstelöjtnant: Politiska avvägningar mellan integritet och säkerhetspolitik
11.00-12.00 Anders Hall, justitiedepartementets stabschef: Om säkerhetspolitiska förändringar – anpassning från militära till civila hot
12.15-13.15 Walter Kegö, kommisarie och senior fellow vid Institutet för säkerhet och utvecklingspolitik: Organiserad brottslighet som säkerhetspolitiskt hot
19.30-00.00 Sittning med god mat, dryck och gemytlig feststämning

Söndagen 18 juli
10.00-10.30 Morgonkaffe och uppsamling
10.30-11.30 Vladislav Savic, författare till bland annat boken “Vladimir Putin och rysskräcken”: Äkta hot och säkerhetspolitiska fördomar
11.45-12.45 Bo Hugemark, författare och säkerhetspolitisk debattör: Att utforma en försvarsmakt utifrån dagens hotbild
12.45-13.00 Utvärdering av seminariet

zp8497586rq