You are currently viewing Förtjänstfull tjänstgöring

Förtjänstfull tjänstgöring

  • Post author:
  • Post category:Bloggen

Studentförbundare och vänner,

I väl över ett år har vi haft lyckan av att ha Sveriges vassaste organisationssekreterare vid rodret på FMSF:s kansli. Det är därför med tungt hjärta vi meddelar att Hugo Selling denna vecka avslutar sitt uppdrag.

Det har varit en ynnest att arbeta jämte Hugo. Få personer har visat sådant engagemang för FMSF som han och få personer har arbetat så mycket för att vi både ska växa och samtidigt behålla vår ideologiska och idémässiga udd.

Oavsett om det varit vid ratten i en »strejkbrytarbuss«, på resa till någon av våra föreningar eller på kansliet med pennan i högsta hugg har Hugo tagit sig an nya utmaningar med gott mod och levererat utmärkta resultat.

Från och med måndag flyttar Hugo till Bryssel där han kommer att arbeta för Christofer Fjellner (M) i Europaparlamentet. Vi önskar honom stort lycka till och hoppas kunna ses för en öl på Place Du Luxembourg nästa gång vi har vägarna förbi!

Varmt tack för den här rundan Selling!