Strålsäkerhetsmyndigheten gör bort sig

I dagens SvD kan vi läsa om en studie från Schweiz som pekar på risker med strålning från lågenergilampor. Artikeln är intressant ur ett par olika perspektiv, men kanske inte riktigt de som författaren tänkt sig.

Först kan konstateras att Strålskyddsmyndigheten gör bort sig rejält när man talar om att studien studerar två typer av strålning; ultraviolett och elektromagnetisk strålning. Det borde inte vara alltför mycket begärt att myndighetens anställda ska ha gått en grundläggande kurs i fysik och således känner till att ultraviolett strålning är just en typ av elektromagnetisk strålning inom vissa våglängder. Tyvärr är det ju du, jag och alla andra skattebetalare som behöver pynta för lönen som skojarna uppbär. Folkhälsoinstitutet och andra statliga skojarmyndigheter får nu sällskap av ännu än, uppenbarligen.

En andra reflektion man kan göra kring artikeln är det faktum att politiska förbud och regleringar än en gång visar sig vara förhastade, för att inte säga korkade. EU förbjöd som bekant den så välbekanta och trevliga glödlampan till förmån för halogen och just energisparlampor.

På klimataltaret offrades miljön i form av det kvicksilver vi nu ser spridas i än större omfattning på våra arbetsplatser och i våra hem. Man har uppenbarligen inte heller väntat länge nog med att undersöka de eventuella hälsorisker som kan finnas som studien pekar på. Även om dessa antagligen är kraftigt överdrivna så är det ännu ett skäl till att politiker borde passa sig för ryckningar i reglerar-fingrarna än mer.

Till sist kan kan konstateras att SvD väljer att ge pseudovetenskapliga krafter på Elöverkänsligas riksförbund utrymme att vädra sina åsikter. Dessutom under hitte-på-titeln vetenskaplig rådgivare. Komiskt är bara förnamnet.

This Post Has 3 Comments

 1. Olof Pettersson

  Min gissning är att alla som uttalar sig i media på SSM mycket väl vet att UV är en typ av elektromagnetisk strålning. Troligare är det väl att SvD:s skribent felciterat och utelämnat något typ “mer lågfrekvent elektromagnetisk strålning” till skillnad mot UV. Jag har läst originalstudien och den är mycket välgjord. Är det någon som agerar tokigt så är det inte EU som vill fasa ut den energislukande glödlampan utan media som kallar en sådan här rapport “larmrapport”. Var är larmet? Rapporten pekar ju på att normal användning är fullkomligt säker. 2 cm från lampan har man samma UV-intensitet som utomhus en solig sommardag. I kHz-området finns det lite strålning men ingen har visat att den är farlig på något sätt. I nätfrekventa området (50 Hz) strålar de betydligt mindre än en glödlampa. Är det någon som gör bort sig så är det SvD som blåser upp en sådan här rapport som egentligen borde lugna alla kloka människor. Håller helt med om sista stycket.

 2. Carl Wilhelmsson

  Tack för din kommentar. Vi uppskattar att få återkoppling på det vi skriver. Speciellt kommentarer från väl insatta läsare är roligt att få.

  Det är mycket möjligt att det är SvD’s reporter som är den som är mest ute och cyklar och snurrat till begreppen. Det är kanske till och med troligt att det förhåller sig på det sättet. Med tanke på hur mycket faktafel och märkliga slutsatser man ser dras i pressen inom ens eget fackområde så börjar man ju undra om det går att lita på något alls som skrivs. 🙂

  Jag är inte speciellt rädd för lågenergilampors strålning, speciellt inte med tanke på att intensiteten avtar så snabbt med avståndet. Deras kvicksilverinnehåll oroar mig mer dock.

  Däremot är jag av princip emot den förbudsmentalitet som råder i EU (och hos andra politiker) där man vill styra marknaden åt det håll man (för dagen?) anser vara det rätta istället för att låta det vara upp till var och en att bilda sig en uppfattning och låta konkurrensen verka på det sätt den fungerar som bäst.

 3. Carl Erik Magnusson

  Man får hoppas att SSM blivit felciterade av SvD. Deras artikel har ju också fel namn på studiens ursprung, som är ICNIRP.
  Beträffande kvicksilver (Hg) så kan man kanske kvitta det mot mindre emission vid kolförbränning, men man får större utsläpp i hemmiljö om lampan går sönder. Men detta är inget nytt problem eftersom ljus från lysrör genereras på samma sätt. Halten Hg-ånga kan i sådan händelse minskas med svavel, som bildar en svårlöslig och därmed ogiftig sulfid med Hg. En annan lite trist effekt med elektronikstyrda komponenter är att de är icke-linjära och därför dels är sändare av EMF, dels ger nätet sämre överföringsegenskaper. Det behövs faktiskt snälla resistiva komponenter också, typ glödlampor (och elvärme) för att nätet ska funka bra. Men rent ekonomiskt kan leverantörerna kompensera sig med höjda nätavgifter och gör det också.
  Sammantaget: Glödlampsförbudet var nog en överloppsgärning som inte grundats på djup kunskap.

Leave a Reply