You are currently viewing Studentförbundare – se hit!

Studentförbundare – se hit!

Vänner! Studentförbundare!

Varje vecka anordnar våra föreningar aktiviteter av diverse slag. Över hela Sverige lyser frihetens ljus någonstans vid något tillfälle. Men för att undvika grundet -och hitta till friheten- behövs en fyr. En fyr som lyser upp och guidar oss. Nedan följer våra nio fyrar (i form av facebook-page):

 

FMS Göteborg

FMS Umeå

Fria Moderata Studentföreningen (Stockholm)

Geijerska Studentföreningen – FMS Uppsala

Handelshögern (SSE)

Högerjuristerna (Stockholm)

Kongl. Högerteknologerna

Linköpings Fria Moderata Studentförening

Studentföreningen Ateneum (Lund)

Föreningarna

Leave a Reply