Svensk Tidskrift 12/5: Gör inte SD till den enda oppositionen!

  • Post author:
  • Post category:Bloggen

Ordförande Hugo Selling skriver i Svensk Tidskrift om att Jan Björklund öppnar för att sitta i en Socialdemokratisk regering.

Gör inte SD till den enda oppositionen!

I “Bara politik” i Expressen öppnade Liberalernas partiledare Jan Björklund upp för att sitta i en koalitionsregering mellan Socialdemokraterna och Alliansen. Dylika spelteoretiska utspel underminerar förutsättningarna för att nå fram till de marknadsliberala reformer Sverige behöver. I synnerhet när när det mest självklara alternativet – att aktivt bedriva en gemensam borgerlig politik som syftar till maktövertagande – inte ens har prövats fullt ut, skriver Hugo Selling.

För att parafrasera Carl Bildt så borde en borgerlig opposition alltid att anse att socialdemokratiska regeringar bör avgå. Regeringens politik är skadlig för Sverige och vill Alliansen på allvar söka en bättre väg framåt bör de återta initiativet och aktivt bedriva gemensam politik. Även om så sker med stöd av Sverigedemokraterna.

En sådan här presskonferens vill vi aldrig se igen. Utspel om DÖ 2.0 måste få konsekvenser.
En sådan här presskonferens vill vi aldrig se igen. Utspel om DÖ 2.0 måste få konsekvenser.

En koalitionsregering är något som enbart bör tas till när samtliga andra alternativ är uttömda eller då nationen befinner sig i en allvarlig existentiell kris, till exempel i krigstillstånd. Vi är ännu inte i någon av de lägena. En “Große Koaltion” av det slaget Jan Björklund föreslår skulle också göra Sverigedemokraterna till det enda reella oppositionspartiet. Regeringsmakten är ett verktyg för att få igenom sin politik och inte ett mål i sig. Socialdemokraterna är huvudsaklig motståndare till de reformer som Alliansen anser att Sverige behöver. Förutsättningarna för en liberal reformagenda och ansvarsfullt styrande över Sverige är minimala i samarbete med något av nuvarande regeringspartierna.

De borgerliga oppositionspartierna borde göra allt i sin makt för att stoppa regeringens förslag och föra Sverige tillbaka på rätt kurs. Att då i stället öppna upp för regeringssamarbete riskerar att underminera det borgerliga alternativet i svensk politik.

Sverige tampas med stora problem som framförallt är kopplade till migration. För att vi ska klara av att integrera de flyktingar som hittills har kommit – och fortsätter att komma – till Sverige, måste bidragen kraftigt reduceras samtidigt som arbetsmarknadslagstiftningen måste bli mer flexibel. Inget av allianspartiernas budgetförslag innebär det systemskifte som Sverige behöver, men de är ändå alla var för sig ett steg i rätt riktning. Samtliga partier föreslår ökade anslag till försvar och polis samt sänkt skatt och åtgärder för att få fler i arbete genom bland annat fler låglönejobb. Allt detta riskerar att gå om intet om man väljer att att sätta sig i en koalitionsregering tillsammans med Socialdemokraterna.

För över 100 år sedan diktade Verner von Heidenstam hur ”[d]et är skönare lyss till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge”. Om våra borgerliga politiker tror att de har en bättre lösning på dagens problem, då borde de verka för den – i stället för att erbjuda sig att garantera Socialdemokraternas fortsatta maktinnehav.

Hugo Selling är ordförande för Fria Moderata Studentförbundet