Befria den högre utbildningen

  • Post author:
  • Post category:Rapporter

Ladda ner rapporten

Inledning
Plantänkande har sedan länge kommit att genomsyra den svenska utbildningspolitiken. Staten ska fördela utbildningsplatser och bestämma hur stor del av befolkningen som ska studera på en akademisk nivå. För den enskilde studentens studiemedel står ett svårtillgängligt statligt verk som dikterar stränga villkor för studenternas förehavanden vid sidan av studierna. Till synes generösa villkor för att få studiemedel har sagts vara en förutsättning för att ”alla”, även de som inte har föräldrar som inte är akademiker, ska kunna få möjligheten att studera. Samtidigt hamnar Sverige i den internationella botten i studier avseende tillgänglighet, där bland annat social sammansättning har mätts.

Stora delar av skattebetalarnas pengar läggs på att låta studenter ”förverkliga sig själva” genom att läsa diverse mer eller mindre marknadsmässigt gångbara kurser, såsom ”Fotboll, kultur och samhälle” eller ”Feministisk geografi”. För notan står inte studenterna själva, utan till stor del de som inte utbildar sig, bland annat låginkomsttagare som inte anser sig ha råd att avstå från ett års inkomster.

Skattefinansiering har även sagts vara en förutsättning för en ”fri” och ”oberoende” forskning.
Universiteten och högskolorna i Sverige ska utbilda och ge studenterna kunskaper som de sedan kan använda i yrkeslivet. De ska också vara en plats för en akademisk debatt. Där skapas morgondagens beslutsfattare, medborgare och opinionsbildare. Universiteten bör kort sagt stå fria från politisk makt och politiskt korrekta trender. Frågan är om så verkligen är fallet. Dagens ”fria” aktörer på den statliga marknaden har i ena stunden stått med mössan i hand för att be om status och skattepengar för att i nästa stund tacka genom att dela ut doktorshattar. Hur fria är egentligen universiteten i Sverige?

Med denna rapport vill vi peka på problemen med det nuvarande utbildningssystemet men framför allt vill vi presentera vad vi tror kan vara lösningen på många av dessa problem.

Vi välkomnar en debatt kring ett område där en borgerlig regering verkligen kan göra stor skillnad och där det är dess skyldighet att göra det.

Fria Moderata Studentförbundets Presidium
Stockholm 2007