You are currently viewing Frihandel ger välstånd för alla!

Frihandel ger välstånd för alla!

  • Post author:
  • Post category:Rapporter

April 2001
– en rapport om frihandeln och dess förtjänster

Ladda ner som PDF

För oss handlar det diffusa begreppet ”globalisering” om att skapa bättre
förutsättningar för människor att handla fritt, röra sig fritt och utbyta åsikter och
erfarenheter fritt över hela jorden. Vi tror att det enda sättet att lyckas med detta
är att låta handeln vara just fri – fri från tullar, skatter och tariffer.
Genom en fri handel skapas förutsättningar för ekonomiskt välstånd och
individuell frihet. Men det måste skapas förutsättningar för en fri handel. Vi vill
försöka ge vårt bidrag genom att i denna rapport argumentera för frihandelns
förtjänster och försöka bemöta några av de förslag som nej-sägarna vill ersätta
frihandeln med.
Frihandeln och dess bakomliggande principer måste försvaras av alla de krafter
som tror på att människor bättre än politiker kan bestämma vilka varor de vill
handla och konsumera. Frihandeln ger välstånd för alla. Hjälp oss att sprida
budskapet så att inte nej-sägarna vinner!