Remissyttrande Vår tids arbetarparti

  • Post author:
  • Post category:Rapporter

Remissyttrande kring moderaternas förslag till nytt handlingsprogram ”Vår tids arbetarparti”.

Ladda ner rapporten

Inledning
Fria Moderata Studentförbundet är en från moderaterna fristående organisation varför det kanske kan väcka en och annan fråga när vi skriver ett remissyttrande över förslaget till nytt handlingsprogram för just moderaterna. Steget är dock inte så långt. FMSF må vara fristående från moderaterna, men vi är samtidigt närstående till moderaterna. Många av våra medlemmar röstar på moderaterna och många är också medlemmar i moderaterna. Med det som bakgrund är det givet att vi vill delge våra synpunkter på den utveckling som pågår i moderaterna, på ungefär samma sätt som när goda grannar diskuterar med varandra.

Vi hoppas att våra synpunkter mottas med intresse och kan bidra till att utveckla förslaget till handlingsprogram.

Fria Moderata Studentförbundets presidium