You are currently viewing Stoppa storebror

Stoppa storebror

Maj 2000
– en rapport om statens kontrollbehov

Ladda ner rapporten

Förra gången det var Folk- och bostadsräkning förväntades medborgarna hjälpa staten genom att fylla i blanketter. Den gången delade Fria Moderata Studentförbundet ut tändstickor. Den här gången är det inte fullt lika enkelt. Genom anonyma system och krav på hyresvärdar att inrätta och inrapportera lägenhetsnummer på varje lägenhet förskjuts registreringen från ett tillfälle som för
medborgarna är märkbart, till ett kontinuerligt informationssamlande som staten kan använda när det
passar den. Även om det var lättare att synliggöra myndighetsmaskineriet förra gången finns inget skäl att
förhålla sig passiv nu. I rapporten försöker vi tala något om riskerna med statlig informationsinhämtning. Men
detta är bara en bisak. Det viktiga är istället att du som läser denna rapport protesterar med brev och e-brev, via hemsidor och namnlistor. Låt staten veta att du inte vill bli en siffra i statistiken!