Begreppshandboken kan ses som en uppslagsbok om olika begrepp som ofta förekommer i studentförbundsdiskussioner. Syftet är att den skall ge en grundläggande vägledning för nya föreningsmedlemmar samt stimulera till debatt kring begreppen. En första upplaga kom ut runt 1996-1997; andra upplaga 2004 i och med redaktör Anna Hård af Segerstad.

The Concept Manual.

 

 

Leave a Reply