You are currently viewing Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

Pressmeddelande

Stockholm, 2016-05-09

Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

Fria Moderata Studentförbundet avhöll den 6 till 8 maj representantskap i Nyköping.

Hugo Selling, jur stud, valdes till ordförande.

Till viceordförande valdes:
André Frisk, fil stud (omval)
Johan Eriksson, fil stud (nyval)
Catarina Kärkkäinen, fil stud (nyval)
Sten Storgärds, jur stud (nyval).

Under helgen diskuterades bland annat det moraliska i att skatteplanera, rätten till abort och uthyrning av livmödrar. Som alltid är FMSF forumet “Där argumenten är viktigare än åsikterna, där debatten är viktigare än besluten och där det intellektuella utbytet är viktigare än det strategiska”

Contact

Ordförande Hugo Selling, 072 371 20 59

Gimo-0434[1]