22/10 Kultur: Nobelpris och kvotering

22/10 Kultur: Nobelpris och kvotering

I dag skriver FMS Göteborgs styrelseledamot Agnes Karnatz i tidningen Kultur om Nobelpris och kvotering. Intressant läsning i ett intressant forum!

»Du ska få priset eller jobbet för vad du kan göra, inte för vem du är. Syftet med en lag som styr andelen män och kvinnor i börsbolagens styrelser sägs vara att ta vara på kvinnors kompetens, men risken är stor att effekten blir den motsatta.«

Leave a Reply