Fortsatt diskriminering vid landets högre lärosäten!

  • Post author:
  • Post category:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2005-04-08

– Sveriges universitet och högskolor fortsätter att diskriminera studenter som anses tillhöra mindre önskvärda grupper. Under 2004 sorterades 169 studenter bort från de utbildningar de sökt och kvalificerat sig till därför att de hade fel kön, tillhörde fel etnicitet eller kom från fel kommun. Den centrala rättsprincipen ”likhet inför lagen” fick således stå tillbaka för politikernas vilja att styra över människors liv.

Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av Högskoleverkets rapport ”Reell kompetens och alternativt urval vid lärosätena år 2004” som presenterades i veckan.

– Det måste bli ett stopp för det här apartheidliknande systemet. Uppsala tingsrätts dom som för några månader sedan slog fast att etnisk diskriminering på juristprogrammet var olaglig var uppenbarligen bara ett litet steg på vägen mot ett återupprättande av rättsstaten.

– Dagens system där den institutionaliserade diskrimineringen lever och frodas är ovärdigt ett fritt samhälle. Att vissa individer har kunskaper som kvalificerar dem till en viss utbildning utan att dessa framkommer genom traditionella mätinstrument som högskoleprov och betyg är en sak. Att staten särbehandlar vissa grupper utifrån helt irrelevanta faktorer såsom kön och etnicitet är alltjämt oacceptabelt, fel och förkastligt.